Slownik pojec Hurtowni Danych i Business Intelligence

Data Warehouse in English

Datawarehouse4u.Info

 You may contact us by email:  datawarehouse4u.info[at]gmail.com
Slownik pojec Hurtowni Danych i Business Intelligence


atrybut - atrybut wymiaru - wartosc najczesciej tekstowa przypisana do wymiaru opisujaca dany fakt

atrybut - w teorii baz danych to kolumna tabeli

Business Intelligence (BI) - to infrastruktura technologiczna pozwalajaca na uzyskanie maksymalnej korzysci z dostepnych informacji w celu ulepszenia procesu biznesowego. W sklad tej infrastruktury wchodza: rozwiazania softwarowe do pozyskiwania, czyszczenia, integracji, analizowania i udostepniania danych, w sposob pozwalajacy na podejmowanie szybkich i trafnych decyzji.

cube - kostka danych, jest to tabela, w ktorej krawedziami sa wymiary natomiast zawartosc komorek to miary

CRM - (ang. Customer Relationship Management) sa to rozwiazania programowe(systemy, aplikacje) i organizacyjne(procesy, strategie) sluzace do: zarzadzania kontaktami i relacjami z klientem, pozyskiwania nowych klientow, zatrzymania najlepszych klientow, zwiekszenia sprzedazy, zmniejszenia ryzyka utraty klientow, gromadzenia informacji o klientach, usprawnienia kontaktow z klientami, wsparcia technicznego akcji marketingowych.

Data Marts - skladnice danych, hurtownie tematyczne. Sa to wyspecjalizowane minihurtownie danych, zwykle przeznaczone do obslugi tylko wybranych dzialow przedsiebiorstwa. Dane w roznych skladnicach danych moga sie powtarzac i sa zwykle silnie zagregowane oraz zdenormalizowane. Struktura data martow jest zoptymalizowana pod katem lokalnie przeprowadzanych analiz. Najczesciej skladnice danych zasilane sa tylko z jednego zrodla danych tj. centralnej hurtowni danych.

Data Warehouse (DW) - hurtownia danych zbior danych wspomagajacych podejmowanie decyzji

DDL - (ang. Data Definition Language) jest to podzbior jezyka SQL sluzacy do definiowania schematu bazy danych. Do podstawowych polecen DDL mozemy zaliczyc: CREATE, DROP, ALTER.

DML - (ang. Data Manipulation Language) jest to podzbior jezyka SQL sluzacy do operowania danymi. Do polecen DML zaliczamy: INSERT, UPDATE, DELETE.

DSS - (ang. Decision Support Systems) – systemy wspomagajace podejmowanie decyzji. Dostarczaja informacji zarzadczej do podejmowania decyzji glownie kierownictwu wysokiego i sredniego szczebla oraz dla analitykow biznesowych.

encja - (ang. entity) w teorii baz danych to tabela, ktora odzwierciedla model rzeczy, pojec, osob (np. klient, produkt, student) itp. o ktorych chcemy przechowywac informacje, ktore maja tozsamosc (tzn. sa rozroznialne)

ERP - (ang. Enterprise Resource Planning) - Planowanie Zasobow Przedsiebiorstwa, to termin bedacy okresleniem na klase systemow informatycznych, na ktore sklada sie zbior wspolpracujacych ze soba aplikacji (modulow) obslugujacych wszystkie biznesowe funkcje przedsiebiorstwa. Moduly te posiadaja mozliwosc dynamicznej konfiguracji w celu zapewnienia funkcjonalnosci pokrywajacej specyficzne wymagania danej organizacji. ERP umozliwia przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym w zintegrowanym, zorientowanym na procesy i kierowanym informacjami srodowisku.

ELT - (ang. Extract, Load, Transform) jest procesem odpowiedzialnym za zasilanie danymi hurtowni danych.

ETL - (ang. Extract, Transform and Load) jest procesem odpowiedzialnym za zasilanie danymi hurtowni danych

fakt - rekord w tabeli opisujacy zajscie pojedynczego zdarzenia bedacego podstawa analiz np. zakup danego produktu w sklepie. Jest opisany przy pomocy wymiarow i miar.

foreign key - klucz obcy jest kolumna lub grupa kolumn danej tabeli, ktora czerpie swoje wartosci z wartosci klucza glownego tabeli z nia powiazanej w bazie danych. Klucze obce sa sposobem laczenia danych przechowywanych w roznych tabelach.

HOLAP - HOLAP-Hybrid OLAP - motor bazy danych hurtowni danych

hurtownia danych - (ang. Data Warehouse) zbior danych wspomagajacych podejmowanie decyzji

klucz glowny - (ang. Primary Key) to jedna lub wiecej kolumn danej tabeli, w ktorych wartosci w jednoznaczny sposob identyfikuja kazdy wiersz tabeli. Wartoscia klucza glownego nie moze byc wartosc NULL.

klucz obcy - (ang. foreign key) jest kolumna lub grupa kolumn danej tabeli, ktora czerpie swoje wartosci z wartosci klucza glownego tabeli z nia powiazanej w bazie danych. Klucze obce sa sposobem laczenia danych przechowywanych w roznych tabelach.

kostka danych - (ang. cube) jest to tabela, w ktorej krawedziami sa wymiary natomiast zawartosc komorek to miary

krotka - w teorii baz danych to pojedynczy wiersz danej tabeli

miara - wartosc liczbowa przypisana do danego faktu i go opisujaca

MOLAP - Multidimensional OLAP - motor bazy danych hurtowni danych

ODS - Operational Data Store

OLAP - On-Line Analytical Processing - technologia oprogramowania pozwalajaca na szybka i intuicyjna analize duzej ilosci danych dostosowanych do potrzeb w roznych przekrojach i na roznym poziomie szczegolowosci. Pozwala na budowanie wielowymiarowych kostek danych (OLAP Cube) na podstawie informacji znajdujacych sie w hurtowniach danych. Okreslenie klasy analitycznych systemow informatycznych.

OLTP - On-Line Transactions Processing - klasa transakcyjnych, operacyjnych systemow informatycznych

Primary Key - klucz glowny to jedna lub wiecej kolumn danej tabeli, w ktorych wartosci w jednoznaczny sposob identyfikuja kazdy wiersz tabeli. Wartoscia klucza glownego nie moze byc wartosc NULL.

QDF - Quantified Derived Fact

ROLAP - Relational OLAP - motor bazy danych hurtowni danych

schemat gwiazdy - schemat bazy danych hurtowni danych

schemat platka sniegu - schemat bazy danych hurtowni danych

schemat konstelacji faktow - schemat bazy danych hurtowni danych

skladnica danych - (ang. Data Mart), hurtownia tematyczna. Sa to wyspecjalizowane minihurtownie danych, zwykle przeznaczone do obslugi tylko wybranych dzialow przedsiebiorstwa. Dane w roznych skladnicach danych moga sie powtarzac i sa zwykle silnie zagregowane oraz zdenormalizowane. Struktura data martow jest zoptymalizowana pod katem lokalnie przeprowadzanych analiz. Najczesciej skladnice danych zasilane sa tylko z jednego zrodla danych tj. centralnej hurtowni danych.

tabela faktow - tabela zawierajaca informacje o faktach. Sklada sie z dwoch typow kolumn: zawierajacych wartosci numeryczne o danym fakcie tzw. miar oraz kluczy obcych do tablic wymiarow.

tabela wymiarow - jest struktura zlozona czesto z jednej lub wiecej hierarchii, ktore sluza do kategoryzowania danych. Oprocz kluczy glownych do tabeli faktow zawiera pola z atrybutami opisujacymi dany wymiar.

wymiar - cecha opisujaca fakt poprzez swoje atrybuty, czesto posiada hierarchie

statystyka


(C) 2008-2009 www.datawarehouse4u.info
All Rights Reserved