ETL

Data Warehouse in English

Datawarehouse4u.Info

 You may contact us by email:  datawarehouse4u.info[at]gmail.com
ETL

ETL (ang. Extract, Transform and Load) jest procesem odpowiedzialnym za zasilanie danymi hurtowni danych. Wyrozniamy w nim:

- ekstrakcje danych z systemow zrodlowych (SAP, ERP, inne systemy transakcyjne), dane z roznych systemow sa konwertowane do wspolnego, jednolitego formatu danych hurtowni danych

- transformacje danych obejmujaca:
 •   zastosowanie logiki biznesowej (ang. derivation, np. w celu uzyskania nowych miar i wymiarow),
 •   czyszczenie danych (np. zamiana NULL na 0 czy ustawienie plci z K na F itp.),
 •   filtrowanie (np. wybranie tylko niektorych kolumn),
 •   rozdzielenie jednej kolumny na kilka i odwrotnie,
 •   laczenie danych z kilku zrodel(lookup, merge),
 •   transpozycje kolumn i wierszy,
 •   odrzucanie danych nie spelniajacych pewnych zdefiniowanych kryteriow (np. gdy w wierszu 3 pierwsze kolumny sa puste)

 • - zaladowanie danych do hurtowni danych lub repozytoriow danych innych aplikacji raportujacych


  statystyka


  (C) 2008-2009 www.datawarehouse4u.info
  All Rights Reserved