ELT

Data Warehouse in English

Datawarehouse4u.Info

 You may contact us by email:  datawarehouse4u.info[at]gmail.com
ELT

ELT (ang. Extract, Load, Transform) jest procesem odpowiedzialnym za zasilanie danymi hurtowni danych. W odroznieniu od procesu ETL dane ekstraktowane z systemow zrodlowych sa bezposrednio ladowane w oryginalnym formacie do bazy danych hurtowni danych. Tu przy pomocy wygenerowanych polecen i procedur SQL serwer bazy danych (DBMS) wykonuje transformacje danych i zasila tabele docelowe hurtowni danych. Od tego momentu dane sa juz dostepne dla koncowych uzytkownikow.
Takie rozwiazanie wymaga jednak zastosowania:

  •   bardzo wydajnego,
  •   wysoce skalowalnego
  •   i dobrze dostrojonego serwera DBMS.

  • Rozwiazanie to stosuje sie zazwyczaj przy bardzo duzych wolumenach danych. Natomiast kiedy logika transformacji musi byc zbudowana i rozdystrybuowana pomiedzy fizycznie rozdzielone hurtownie danych wowczas raczej nalezy stosowac ETL.


    statystyka


    (C) 2008-2009 www.datawarehouse4u.info
    All Rights Reserved