Architektura hurtowni danych wg. motorow baz danych

Data Warehouse in English

Datawarehouse4u.Info

 You may contact us by email:  datawarehouse4u.info[at]gmail.com
Architektura hurtowni danych wg. motorow baz danych

Motory baz danych hurtowni danych opartych na koncepcji wielowymiarowej kostki OLAP mozemy podzielic na:

- ROLAP-Relational OLAP. W rozwiazaniu tym dane odczytywane sa z zewnetrznych tablic relacyjnych przez co polecenia uzytkownika w postaci zapytan SQL do danych elementarnych i zagregowanych musza zawsze trafic do RDBMS. Proces ETL wykonuje agregacje danych zrodlowych z systemow OLTP. Serwer analityczny (kostka) wykorzystywany jest wylacznie jako warstwa posrednia miedzy klientem a RDBMS. Schematy danych uzywane w ROLAP to: schemat gwiazdy, schemat platka sniegu, schemat konstelacji faktow. Struktura ROLAP zapewnia wolniejszy dostep do danych w porownaniu do MOLAP i HOLAP. Jest najbardziej odpowiednia dla duzych zbiorow danych o stosunkowo rzadkim uzyciu.

- MOLAP-Multidimensional OLAP. Charakteryzuje sie tym, ze dane sa przechowywane w wielowymiarowej bazie danych w postaci wielowymiarowych tablic – kostek (ang. multidimensional array, datacube) zawierajacych dane o roznym stopniu agregacji. Podczas procesu ETL wykorzystuje sie posrednia strukture relacyjna. Zapytania sql do serwera analitycznego nie wymagaja dostepu do relacyjnej bazy danych poniewaz dane elementarne w serwerze analitycznym sa dublowane w stosunku do relacyjnej tabeli faktow. Wielowymiarowa struktura jest w stanie zapewnic najszybszy dostep do danych. Jest najbardziej odpowiednia dla danych o czestym uzyciu i wysokich wymaganiach odnosnie czasu odpowiedzi.

- HOLAP-Hybrid OLAP. Kobinacja rozwiazan ROLAP i MOLAP. Wykorzystuje sie tu jednoczesnie wielowymiarowe(dane zagregowane) oraz relacyjne(dane elementarne, bez dublowania) bazy danych. Zapytania drazace sa wykonywane wolniej poniewaz dzialaja na strukturze relacyjnej. Dane w HOLAP maja zwykle mniejszy rozmiar. Struktury HOLAP sa przeznaczone dla potrzeb szybkiego dostepu do agregacji bazujacych na duzych zbiorach danych.


Zasadnicza charakterystyka architektury ROLAP i MOLAP

FUNKCJONALNOsc

ROLAP

MOLAP

Skalowalnosc

Szeroki zakres

Waski zakres

 • Zlozonosc modelu

  • Fakty, [wymiary]

  • Atrybuty

  • Dane atomowe

Bez ograniczen

Ograniczona liczba

( 0 - 10 ) [( 0 - 15)]

mocno ograniczone

 • Struktura danych

  • wielkosc bazy danych

  • struktura danych

od 50 GB do > 10 TB

Gwiazda/Platek sniegu/

Konstelacja faktow/Inne

1 – 50 GB

Kostka/

Kaskada kostek

 • Stosowalnosc

Hurtownie Centralne

i tematyczne

Hurtownie tematyczne

i oddzialowe

Zarzadzanie

Bardzo zlozone

Proste

 • Mechanizmy wzrostu efektywnosci

Indeksacja i agregacja

Partycjonowanie

Zarzadzanie podsumowaniami

 • Przenosnosc

Projektowanie

Czasochlonne

Szybkie

 • Modele

Konceptualny

Logiczny

Fizyczny

Mapowanie modeli

Konceptualny

Deklaracja wymiarow, hierarchii, regul kalkulacyjnych

 • Optymalizacja

Model fizyczny

Kompresja danych

WYDAJNOsc

Zroznicowana

Stala

 • Dostep do danych

Transfery blokow danych

Operacje [ select ]

 • Zagregowanych

Zroznicowana

Wysoka, stala

 • Szczegolowych

Zroznicowana

Niska, stala

 • Optymalizacja

Motor ROLAP

(Wieloprzejsciowy SQL, Zmaterializowane Widoki)

Serwer RDBMS

Serwer analityczny (DSS)

Motor MOLAP

Serwer wielowymiarowej bazy danych

 • Ekstrakcja

  • Budowa agregatow

  • Przetwarzanie

Dowolny poziom

Rownolegle

Calkowita

Wsadowe potokowe

 • Uaktualnianie

Cyklicznie lub „na biezaco”

Jednorazowa ekstrakcja

 • Odtwarzanie

Redo, Desin-Resume

BEZPIECZEnSTWO

 • Wielodostep

Blokowanie, RDBMS

 • Niezawodnosc

Klastry (aplikacje, BD)

Maszyny SMP i MPP

Motory OLAP

Information Advantage,

Informix (RedBrick, MetaCube), IBM DB2 OLAP, Aplix TM1, Sagent, Cartesis Carat

MicroStrategy, Oracle

Cognos (PowerPlay),

Hyperion (Essbase,

Enterprise, Pilar),

Comshare Decision

SAS (CFO Vision), Gentia, Aplix iTM1, PWC

zrodlo: www.e-informatyka.pl

statystyka


(C) 2008-2009 www.datawarehouse4u.info
All Rights Reserved